פתיחת עוסק מורשה מתאימה לכל האנשים שגמרו אומר בלבם לנהל עסק עצמאי, ואף הקדימו לפתוח תיקים מתאימים בכל רשויות החוק. עוסק מורשה נחשב לעובד עצמאי, אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו הוא יותר מההגבלה שנקבעה על פי חוק לעוסק פטור, משמע היקף ההכנסות שלו מדי שנה הוא יותר מ- 99,893 ₪, או לחלופין מי שעוסק בתחום שאסור להיות בו עוסק פטור, כמו למשל – מורה נהיגה, אדריכל, יועץ, עורך דין, או רואה חשבון, וכיוצא בזאת. השקענו את כל המשאבים שלנו ביצירת המופת שתיכף תתוודעו אליה. לכן נהיה יותר משבעי רצון במידה ותקפידו על קריאתה למן ההתחלה ועד סופה, ובטח תגלו דברים חדשים שנסתרו מהבינה שלכם עד כה…

מה בדיוק עליכם לעשות לשם פתיחת עוסק מורשה?

על מנת לבצע פתיחת עוסק מורשה, עליכם להגיע מיד לשלושה מרכזים. קודם כל, אתם חייבים להגיש בקשה, כמו גם למלא טופס ברשות מס ערך מוסף. אתם נדרשים למלא טופס מספר 821, ביחד עם הטופס מספר 821 א', וזאת לשם רישום במע"מ. את טופס הבקשה בשביל פתיחת תיק עוסק מורשה בלשכת מס ערך מוסף אפשר להגיש און ליין, כמו גם באופן עצמאי באתר רשות המסים, אבל כדאי מאוד להסתייע בשירותים הנאמנים של רואי חשבון מוסמכים ומייצגים. לטופסי הבקשה עליכם לצרף את המסמכים כדלקמן – תעודה אשר מאשרת או מפרטת את ההכשרה המקצועית שעברתם, צילום של תעודת הזהות שלכם, כולל הספח שלה, במידה ויש צריך לצרף את חוזה השכירות שלכם, ולבסוף לצרף צילום של צ'ק מבוטל עם פרטי חשבון הבנק הפעיל שלכם. בשלב הבא עליכם לפתוח תיק ברשות של מס הכנסה, ולכן תתבקשו למלא טופס מספר 5329, שבו תצהירו בריש גלי על מקורות ההכנסה שלכם, ואף תדווחו על הפרטים האישיים שלכם. גם לטופס זה יש להצמיד כל מיני טפסים, כמו לדוגמא – בקשה לפטור ניכוי מס במקור, צילום של תעודת הזהות שלכם, לרבות הספח שבה, וכיוצא בזאת. ביכולתכם להגיע באופן פיסי למשרד מס הכנסה אשר הכי סמוכים לבית או למשרד שלכם, וניתן לעשות זאת דרך רשת האינטרנט. בשלב הבא תפתחו תיק בביטוח לאומי, שמחייב מילוי טופס של דין וחשבון שנתי, שמומלץ בחום למלא אותו באמצעות הסיוע של רואה חשבון מקצועי. יש למלא בו המון פרטים, כולל מחזור עסקאות שנתי שאתם מצפים לו, וזאת משום שהוא סוג של בסיס לשם חישוב המקדמות לתשלומים עתידיים לביטוח לאומי, ובתום הגשה של דוח זה, יישלח אליכם עדכון באם תוכלו ליהנות מזיכויים בשל תשלומים רבים מדי, או שמא עליכם לשאת בעוד הוצאות כספיות.

By admin