כיבוי אש הוא שם כללי לכלל התקנות, האביזרים והמנהגים הראויים לתחום זה. באופן כללי, בבניין דירות, על פי האגודה לתרבות הדיור – מתבקש שיהיו  ברזי כיבוי, גלגלונים, ספרינקלרים, מזנקים, מטפים וזרנוקים.

מהי עמדת כיבוי אש?

בבניין דירות, ציוד כיבוי אש מאוחסן לרוב בארון כיבוי, הנקרא גם עמדת כיבוי אש. עמדה זו מותקנת על ידי איש מקצוע, ומתבקשת לעבור בדיקה שנתית על מנת למנוע / לתקן בלאי, חסר וגניבות. בכל קומה בבניין, אפשר שיהיה ארון. בייחוד בבניינים גבוהים אשר עבורם ישנה חובה לציידם בעמדה שכזו בכל קומה.

אפרופו בניינים גבוהים, אלו שיש להם מעל לתשע קומות, כמו גם אלו שיש להם חניון תת קרקעי – יש עניין להתקין בהם גלאי עשן וספרינקלרים. מהם ספרינקלרים?  ראשי ממטרות קטנים, אשר יש בהם מדחום קטן. באם המדחום קולט שחום התחיל לעלות לטמפרטורה המקושרת עם שריפה – אפשר שהם ימטירו מים, בהתאם.

מהם גלאי עשן?

גלאי עשן עם גם ציוד תקן בתחום כיבוי אש. גלאי עשן מגיעים עם כל בניין, על פי תקנות. יש לכלול גלאי תקין בכל קומה בבניין. יש לבדוק תקינות מדי עת, אין להשאיר ללא בדיקה עקבית בשוטף. גלאי אש כמו גם גלאי עשן – לא נועדו למנוע שריפה אלא לסייע בהתראה לגביה, או לגבי היתכנותה. בין אם זה כדי לסייע בנסיגה ובין אם זה כדי לסייע בהכלתה ומיגורה.

מה לגבי נוהל מטף כיבוי אש?

תחום כיבוי אש מכיל תקנים שונים, לרבות התקן הדורש הכלת מטף מסוג אבקה יבשה במשקל 6 ק"ג בכל קומה. יש לוודא כי דיירי הבניין המשותף אכן יודעים היכן ממוקם המטף כמו גם יודעים לתפעלו. המטפים נועדו להיות נגישים בעת רצון. ישנה חשיבות להכיר את מיקומם. מה גם, למטפים ישנם תאריכי תפוגה ויש לבדוק את תקינתם מדי שנה. באם תקין, יש להחליף את האבקה הקיימת בו מדי שש שנים. את תחזוקת המטף לבצע בידי גורם מוסמך. גורם בעל רישיון.

לסיכומו של דבר,

על כן, במסגרת תקני כיבוי אש, יש לוודא כי מערכת כיבוי האש בבניי עומדת בתקנים ועוברת בדיקות תחזוקה תקופתיות ברמה גבוהה ומספקת. בניין שעומד בתקן כולל את כלל הציוד הרלוונטי לכיבוי אש, במקומות הנכונים ובתחזוקה תקופתית מתאימה.  בין הציוד הרלוונטי ניתן למצוא ספרינקלרים, גלגלונים, זרנוקים, מטפים, גלאי עשן וכן הלאה.

על ההתקנה להתבצע בידי אנשים מוסמכים ואף בעלי רישיון אם יש צורך בכך, על מנת לוודא או לכוון לתקינותם של הפריטים המותקנים.

By admin